Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Ho Chi Minh City Electric Power Trading Investment Corporation
 • Viết tắt
  CTCP Đầu tư Kinh doanh điện lực TP Hồ Chí Minh
 • Trụ sở chính
  14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  822117898
 • Fax
  835533585
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Ngọc Thạch
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Nguyễn Ngọc Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Ngô Sen
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Tú Uyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Hồng Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Quang
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Nguyễn Ngọc Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Mỹ Duyên
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Mỹ Duyên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ