Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1
 • Tên quốc tế
  Ha Tien 1 Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HA TIEN 1.J.S.Co
 • Trụ sở chính
  360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38 368 363
 • Fax
  028 38 361 278
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Quang Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Phú Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Chuyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Nguyên Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lập
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trung Thị Tâm Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Bích Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Đình Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cái Hồng Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đình Nhật Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Nguyên Quỳnh
  Kế toán trưởng
 • Đặng Thị Phương Thơ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ