CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HKP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN
 • Tên quốc tế
  HA TIEN PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  HAKIPACK
 • Trụ sở chính
  Quốc lộ 80, KP Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại
  (077) 3750439 - 3854236
 • Fax
  (077) 3853804
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Hữu Du
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Lợi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thanh Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Trung Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mã Hồng Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Cường
  Tổng Giám đốc
 • Văn Ngọc Lưu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Quách Việt Hùng
  Kế toán trưởng
 • Văn Ngọc Lưu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ