Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II
 • Tên quốc tế
  Hydraulic Engineering Consultant Corporation II
 • Viết tắt
  HECII
 • Trụ sở chính
  Số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3
 • Điện thoại
  39316753
 • Fax
  39316958
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Xây dựng công trình
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Hữu Quỳnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tiến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Hiển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hải Sơn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Quản Xuân Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Quỳnh Lam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Hữu Quỳnh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hiển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Văn Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thu Hương
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thu Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ