Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  VICEM Hai Phong Transport Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HPCTT
 • Trụ sở chính
  Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)313-54 04 18
 • Fax
  +84-(0)313-54.04.17
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Hồng Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thế Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Tư
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thế Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thanh Tùng
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thanh Tùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ