Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Ho Chi Minh City Securities Corporation
 • Viết tắt
  HSC
 • Trụ sở chính
  Lầu 5,6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành Q1, TP.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38.23.32.99
 • Fax
  028 38.23.33.01
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Hùng Việt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Anh Minh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hoàng Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thắng Cần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Nghiêm Xuân Bắc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Johan Nyvene
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lâm Hoài Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Châu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Văn Hinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Nguyệt Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Johan Nyvene
  Tổng Giám đốc
 • Lê Công Thiện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Hoài Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lâm Hữu Hổ
  Giám đốc Tài chính
 • Lâm Hữu Hổ
  Kế toán trưởng
 • Lê Anh Quân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ