Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
 • Tên quốc tế
  HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  HCD INVESTPRO., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại
  02433518419
 • Fax
  (84-4) 3351 8430
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thu Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Hữu Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Nhân Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Quyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Như Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Kim Thùy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Trọng Huân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thu Thủy
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Thu Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ