Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex
 • Tên quốc tế
  Hoa Cam Concrete Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HCC
 • Trụ sở chính
  Lô B6 - 5 Khu công nghiệp Thuận Yên, Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại
  0235 6335999
 • Fax
  0235 2220009
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Hà Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Xuân Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Hồng Huê
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Vũ Trường Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Dữ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Văn Long
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ