Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
 • Tên quốc tế
  Hoabinh Construction Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HBCG
 • Trụ sở chính
  235 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  839325030
 • Fax
  839302097
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Viết Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Quang Nhật
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Hồng Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Doãn Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Duy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phương Công Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Thạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Park Seok Bae
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Lâm Quỳnh Trâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Việt Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cao Thị Diễm Châu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Viết Hải
  Tổng Giám đốc
 • Trương Quang Nhật
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quốc Duy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Trí Gia Nguyễn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Viết HIếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Thọ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Đình Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hùng Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Ngọc Thạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quang Đại
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Nguyên Thủy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Tịnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ