Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Securities Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Chứng khoán Hải Phòng
 • Trụ sở chính
  Số 24 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  031 3842335
 • Fax
  031 3746266
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Dương Hiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Thủy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Đức Luyện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Mai Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đoàn Thị Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mỹ Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Dương Hiền
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Thanh Nga
  Kế toán trưởng
 • Phạm Công Ngữ
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ