Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 (H11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101
 • Tên quốc tế
  HUD101 Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HUD101., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 7, biệt thự 6, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại
  2438689892
 • Fax
  2438689810
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Khương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hồng Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Khắc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Vũ Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Thứ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Phượng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Khương
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Khắc
  Kế toán trưởng
 • Bùi Huy Phúc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ