Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thuận Thảo
 • Tên quốc tế
  Thuan Thao Corporation
 • Viết tắt
  GTT
 • Trụ sở chính
  03 Hải Dương - Bình Ngọc - Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên.
 • Điện thoại
  +84-(0)57-382.42.29
 • Fax
  +84-(0)57-382.34.66
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Khách sạn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Thị Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Triêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Như
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Văn Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hoàng Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Hiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Ẩn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Ngọc Trát
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Ngọc Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Võ Hoàng Chương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Như
  Kế toán trưởng
 • Võ Hoàng Chương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ