Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế
 • Tên quốc tế
  Thua Thien Hue Construction Transportation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HCTC
 • Trụ sở chính
  Lô 77, Pham Văn Đồng, Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừ Thiện Huế
 • Điện thoại
  054.3812849; 3845001; 3823865
 • Fax
  54.3823426
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đăng Bảo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Lệ Hương
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Chính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thanh Bé
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tri Thiện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đăng Bảo
  Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Anh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Lệ Hương
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ