Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An
 • Tên quốc tế
  Thuan An Wood Processing Joint Stock Company
 • Viết tắt
  T.A.C
 • Trụ sở chính
  Đại lộ Bình Dương, xã Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0274 3718025
 • Fax
  0274 3718026
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ đạc, nội thất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thị Kim Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Đá
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Bích Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Lê Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Tấn Siêu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Đức Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Xuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Tiến Luận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Minh Quốc Sang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Đá
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Quốc Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Xuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Huy Tâm
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Xuyến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ