Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP
 • Tên quốc tế
  PetroVietNam Gas Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  PV Gas
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè
 • Điện thoại
  37816777
 • Fax
  37815666
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Gas
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Sinh Khang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Thanh Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Đông Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Quốc Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Hoàng Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Thị Ái Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Mạnh Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Nghị
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đăng Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Quang Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Luận
  Kế toán trưởng
 • Phạm Đăng Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ