CÔNG TY CỔ PHẦN GAB (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  CÔNG TY CỔ PHẦN GAB
 • Tên quốc tế
  GLOBAL ASSET BUSSINESS JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  GAB.,JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
 • Điện thoại
  378860866
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Khai thác & Sản xuất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thế Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Công Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đạt
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Rinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lâm Đức Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Bắc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Thu
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Minh
  Giám đốc Kinh doanh
 • Trần Thế Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ