CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC
 • Tên quốc tế
  FLC MINING INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
 • Trụ sở chính
  Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại
  378860866
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Khai thác & Sản xuất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Thị Minh Huệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phùng Thị Thu Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đăng Vụ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Hải Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đăng Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Bắc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trung Kiên
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Minh
  Giám đốc Kinh doanh
 • Trần Thế Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ