Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2 (FUCTVGF2: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Công cụ đầu tư cổ phần

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 2
 • Tên quốc tế
  Thien Viet Growth Fund 2
 • Viết tắt
  TVGF2
 • Trụ sở chính
  Lầu 9, tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
 • Điện thoại
  62992090
 • Fax
  62992103
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Công cụ đầu tư cổ phần
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Thảo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Kim Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Vinh Quang
  Tổng Giám đốc

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ