Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (FTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị
 • Tên quốc tế
  Friendship Trading - Industrial Joint Stock Company
 • Viết tắt
  FRIENDCO
 • Trụ sở chính
  357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10
 • Điện thoại
  38308899
 • Fax
  38301802
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Dịch vụ bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Tấn Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trọng Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Cương Quyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hồng Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Kim Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Thị Ánh Nguyệt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Văn Quang Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Hồng Phong
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Cương Quyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Cương Quyết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ