Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
 • Tên quốc tế
  FPT Digital Retail Joint Stock Company
 • Viết tắt
  FRT JSC
 • Trụ sở chính
  261-263 Khánh Hội, Phường 05, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  0287 3023 456
 • Fax
  0283 9435 773
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Bạch Điệp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Hoa Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Hảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Huy Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Minh Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bạch Điệp
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Hoa Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Duy Hoàng Nam
  Giám đốc Tài chính
 • Phạm Thị Ngọc Anh
  Kế toán trưởng
 • Phạm Duy Hoàng Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ