Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
 • Tên quốc tế
  F.I.T Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  F.I.T GROUP., JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 5, tòa Times Tower - HACC1 Complex Building, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân chính, Quận thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  (84-4) 7309.4688
 • Fax
  (84-4) 7309.4686
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Sang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kiều Hữu Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Minh Sáng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Trọng Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Khá
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ninh Việt Tiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  Tổng Giám đốc
 • Lê Xuân Vũ
  Giám đốc Tài chính
 • Phan Thị Hòa
  Kế toán trưởng
 • Bùi Hồng Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ