Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội (FHN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Food Import – Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIHAFOODCO
 • Trụ sở chính
  Số 02 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3715 0371
 • Fax
  024 3715 0328
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Bán lẻ thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Vũ Hoan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Đức Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Vũ Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Tú Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thanh Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Bảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Hạnh
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Tú Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sửu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Tuấn Linh
  Kế toán trưởng
 • Trần Hữu Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ