Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON
 • Tên quốc tế
  FECON Mining Joint Stock Company
 • Viết tắt
  FCM
 • Trụ sở chính
  Cụm Công Nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại
  (84-351) 3533 038
 • Fax
  2263533897
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Thế Phương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Khắc Long
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Vũ Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Hùng Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Mạnh Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Trung Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Công Tráng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lan Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Trung Thành
  Tổng Giám đốc
 • Lê Quang Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Văn Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Thiều
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ