Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông
 • Tên quốc tế
  Electronics Communications Technology Investment Development Corporation
 • Viết tắt
  ELCOM Corp
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.35.93.59
 • Fax
  024 38.35.58.84
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Phần mềm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Chiến Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hùng Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Ngọc Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Kiều Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Phương Thúy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Ngân Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Chiến Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Minh Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Ngọc Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Thanh Minh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ