Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Công cụ đầu tư cổ phần

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Quỹ ETF VFMVN30
 • Tên quốc tế
  VietFund Management
 • Viết tắt
  VFMVN30
 • Trụ sở chính
  Phòng 1701-04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại
  02838251488
 • Fax
  02838251489
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Công cụ đầu tư cổ phần
 • Số chi nhánh
 • Số nhân viên

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dominic Scriven
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lương Thị Mỹ Hạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hoàng Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Tân
  Tổng Giám đốc
 • Trần Lê Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Đăng Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Khánh Lynh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Thị Mỹ Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Đăng Khánh
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Minh Đăng Khánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ