Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Port Trading and Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DVC
 • Trụ sở chính
  Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  (031) 3 859 809
 • Fax
  (031) 3827 848
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Gas
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hà Văn Tiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Thị Tâm
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Anh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Thị Kim Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hùng Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cẩm Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Hồng Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Văn Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Hà Thị Kim Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Thị Tú
  Kế toán trưởng
 • Cao Thị Yến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ