Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung
 • Tên quốc tế
  Duc Trung Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DTI JSC.,COMPANY
 • Trụ sở chính
  99A1 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3811 6175
 • Fax
  028 3811 6176
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trọng Quân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Kim Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Văn Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Kim Oanh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thị Kim Oanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ