Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4
 • Tên quốc tế
  INLAND WATERWAYS MANAGEMENT AND MAINTENANCE JOINT STOCK COMPANY N04
 • Viết tắt
  INWAMAN04
 • Trụ sở chính
  Đường Huyền Quang, Phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại
  0241 3826 746
 • Fax
  0241 3823 366
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Hải Thanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tặng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phi Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Hanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kiều
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thoan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Minh
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Đình Kiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Ơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phi Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Thị Đào
  Kế toán trưởng
 • Phạm Hồng Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ