Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn (DSS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Sai Gon Railway Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SAI GON RAILWAY CO.,JSC
 • Trụ sở chính
  01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 3931 7183
 • Fax
  028 3931 1795
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Công Đông
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Duy Hoan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hữu Chiến
  Tổng Giám đốc
 • Trần Hữu Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hồng Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Đảng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Lân
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Đức Thuận
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ