Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Da Nang plastic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DANAPLAST CO.
 • Trụ sở chính
  371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-371.46.42
 • Fax
  +84-(0)511-371.45.61
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Ngọc Linh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồng Lê Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Bá Quốc Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Đức Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Viết Tần
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồng Lê Việt
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Tuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Công Đức
  Kế toán trưởng
 • Trần Uyển Nhàn
  Giám đốc Hệ thống TT
 • Nguyễn Hữu Tuyến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ