Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock
 • Viết tắt
  HEWMAC
 • Trụ sở chính
  Số 34 đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-385.62.09
 • Fax
  +84-(0)31-378.57.59
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Trung Kiên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Huy Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Lương Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Cảnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Thị Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lâm Thị Lịch
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Huy Đạt
  Tổng Giám đốc
 • Lê Hữu Cảnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thao
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hữu Cảnh
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thị Lương Dung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ