Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
 • Tên quốc tế
  DIC Investment and Trading Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DIC–INTRACO
 • Trụ sở chính
  82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
 • Fax
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Cù Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thúy Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Kim Châu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thìn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Quốc Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Hải
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Tiến Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Thúy Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Chiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Kiệt
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Thúy Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ