Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
 • Tên quốc tế
  Habac Nitrogenous Fertilizer & Chemicals Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Đạm Hà Bắc
 • Trụ sở chính
  Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
 • Điện thoại
  0240 3854 538
 • Fax
  0240 3855 018
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Mạnh Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phùng Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Xuân Hán
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Ninh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Tân Hoa
  Kế toán trưởng
 • Đặng Xuân Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ