Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai
 • Tên quốc tế
  Dongnai Roofsheet & Construction Material Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Donac
 • Trụ sở chính
  Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84 (61) 383-6130
 • Fax
  +84 (61) 383-6023
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Công Lý
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Thuyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mai Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Nho
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Đức Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Nguyễn Thùy Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thân
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đoàn Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lí Đăng Triều
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ