Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (DAR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An
 • Tên quốc tế
  Dian Train Joint stock company
 • Viết tắt
  Công ty Xe lửa Dĩ An
 • Trụ sở chính
  Số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An
 • Điện thoại
  3752070
 • Fax
  3752513
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đức Vinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Nè
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Quang Lai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Thanh Liệu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Khiên
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Đức Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hoán
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Nhất Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Mạnh
  Kế toán trưởng
 • Trần Mạnh Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ