Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Địa ốc 11
 • Tên quốc tế
  Real Estate 11 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  RES11 JSC
 • Trụ sở chính
  205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM
 • Điện thoại
  028 39.63.40.01
 • Fax
  028 39.74.01.78
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thị Kim Huệ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Hữu Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dư Thân Danh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Yến Nhi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khắc Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thành Nhơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Thắm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Kim Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kim Huệ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Hữu Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Hữu Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Yến Nhi
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Khắc Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ