Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công trình 6
 • Tên quốc tế
  Construction joint stock company no6
 • Viết tắt
  JSCONO6
 • Trụ sở chính
  Tổ 36, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh , TP. Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3883.2235 - 024 3883.2760 - 024 3883.5681
 • Fax
  024 3883.2761
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lại Văn Quán
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lại Thế Thiển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Bá Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tú
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hoan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Văn Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Xuân Huy
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Văn Thụy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lương Bá Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Anh Tuấn
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ