Công Ty Cổ Phần Xi Măng Quán Triều VVMI (CQT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công Ty Cổ Phần Xi Măng Quán Triều VVMI
 • Tên quốc tế
  VVMI Quan Trieu Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VQTC
 • Trụ sở chính
  Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại
  02803.901.329; 02803.901.908
 • Fax
  02803.843.185
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Ngọc Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Ngọc Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Văn Chuyển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Văn Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thúy Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đình Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Việt Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Sóng Gió
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Ngọc Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Văn Trọng Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Minh Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ