Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi
 • Tên quốc tế
  Dong Anh Licogi Mechanical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CKĐA
 • Trụ sở chính
  Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  02438833818
 • Fax
  02438832718
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Kim loại màu
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tô Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Hải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thế Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Quý Duẩn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Như Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thanh Nội
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lã Quý Duẩn
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Thanh Tuệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Hóa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hải
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Việt Hùng
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Hồng Vân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ