Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
 • Tên quốc tế
  Cam Ranh International Airport Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CIAS CO.
 • Trụ sở chính
  Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại
  0258 6265 588
 • Fax
  0258 6266 262
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Minh Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lý Lâm Duy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Khổng Minh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đống Lương Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lê Hằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Việt Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Quang Minh
  Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Bình
  Kế toán trưởng
 • Trần Xuân Bình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ