Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất
 • Tên quốc tế
  Chemical Industry Engineering Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CECO
 • Trụ sở chính
  21A Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.45.57.77
 • Fax
  024 38.23.23.25
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lưu Ngọc Vĩnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngọc Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huyền Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Thanh Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Văn Đức Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lã Thanh Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thủy
  Kế toán trưởng
 • Trương Thị Minh Thu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ