Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (CAT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau
 • Tên quốc tế
  Ca Mau Joint Stock Seafoods Company
 • Viết tắt
  SEAPRIMEXCO
 • Trụ sở chính
  Số 08 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại
  (84-290) 383 1615
 • Fax
  (84-290) 383 1861
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Nguyên Khánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khánh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Nhật Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Vĩnh Hoàng Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thế Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Chiến Thắng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Viết Luận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Minh Chiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Nguyên Khánh
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Ngọc Ánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tô Tần Hoài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Phượng
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Minh Hồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ