Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định (BTN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định
 • Tên quốc tế
  Binh Dinh Tunnel Brick Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BITCO
 • Trụ sở chính
  Km 1215, quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại
  0256 3832 121 - 3832 176 - 3832 809 - 3832 254
 • Fax
  0256 3832 809
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Huy Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Kỳ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Chi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thơm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Ngọc Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Mạnh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Kỳ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Quốc Vương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Kim Chi
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Kim Chi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ