Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn
 • Tên quốc tế
  Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BSR
 • Trụ sở chính
  208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại
  (0255) 3825825
 • Fax
  (0255) 3825826
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Tập đoàn dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Xuân Huyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Minh Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Đồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bá Phước
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Âu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Qúy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Ngọc Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Lê Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Minh Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Thái Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hội
  Phó Tổng Giám đốc
 • Khương Lê Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duyên Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nghiêm Đức Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đoàn Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bạch Đức Long
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hải Âu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ