Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
 • Tên quốc tế
  Saigon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
 • Trụ sở chính
  Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại
  055.625.0905
 • Fax
  055.625.0910
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Ngọc Hạnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Nhự
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Văn Thảo Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Teo Hong Keng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Thùy Nhân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Quang Vinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trường Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Diễm Kiều
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Nguyên Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Nhự
  Tổng Giám đốc
 • Thượng Tấn Lực
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Bé
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thanh Cường
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thị Nhự
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ