Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (BKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
 • Tên quốc tế
  Bac Kan Mineral Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  BAMCORP.
 • Trụ sở chính
  Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
 • Điện thoại
  02093 812 399
 • Fax
  02093 871 837
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Phi Hổ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Hiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trần Nhất
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Phòng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thanh Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Đức Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Văn Hiến
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Quyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trần Nhất
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Đình Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Văn Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Gia Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Tuyết
  Kế toán trưởng
 • Đặng Lam Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ