Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (BFC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền
 • Tên quốc tế
  Binh Dien Fertilizer Joint Stoxk Company
 • Viết tắt
  BFC
 • Trụ sở chính
  C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. HCM
 • Điện thoại
  028 37560110
 • Fax
  028 37560799
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Thiệu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Phú
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Quản Đình Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Văn Đông
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Văn Phu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tấn Sơn
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Tấn Sơn
  Kế toán trưởng
 • Trần Tấn Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ