Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
 • Tên quốc tế
  Bim Son Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  BCC
 • Trụ sở chính
  Khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại
  0237 3824242
 • Fax
  0237-3824046
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Xuân Khôi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoành Vân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Huy Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Phăng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tào Thị Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoành Vân
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Hoan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Huy Quân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Huy Quân
  Kế toán trưởng
 • Lê Huy Quân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ