Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (BBM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định
 • Tên quốc tế
  Ha Noi - Nam Dinh Beer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  HANABECO
 • Trụ sở chính
  Số 5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Định
 • Điện thoại
  3642199
 • Fax
  3642199
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất bia
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Kiều Chi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thị Thúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thế Tường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quang Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Phương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Mạnh Toàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Quang Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Hoàng Huynh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thế Tường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Diệp
  Kế toán trưởng
 • Đặng Quang Thắng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ