Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Asia - Pacific Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  APEC Investment.,SJC
 • Trụ sở chính
  Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 35.77.19.83
 • Fax
  024 35.77.19.85
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Tài chính chuyên biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đỗ Lăng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Ngọc Thanh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thị Mai Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • David Eric Roes
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Thị Quy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Tươi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Cẩm La Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Duy Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoài Giang
  Kế toán trưởng
 • Phạm Duy Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ