Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone
 • Tên quốc tế
  FLC STONE MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  FLC STONE.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội
 • Điện thoại
  04 3292 9222
 • Fax
  04 3291 9222
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Tạp hóa
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Công
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thúy Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Minh Huệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lã Quý Hiển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lan
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đăng Vụ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Công
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thúy Liễu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Chuyên
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tiến Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ